Wellness Salon Maritza

Privacyverklaring en Toestemmingsformulier Wellness Salon Maritza

Datum: 25 mei 2018


Uw privacy is voor Wellness Salon Maritza van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken.
In deze privacyverklaring leggen wij uit wat we doen met uw persoonsgegevens.


Afhandelen aankoop product
Wanneer u bij ons een product besteld via de webshop of telefonisch, gebruiken wij uw persoonsgegevens om de bestelling af te kunnen handelen en bewaren wij uw gegevens en bestelhistorie. Mocht het product via de post bezorgt worden dan mogen wij uw persoonsgegevens aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Via de webshop krijgen wij gegevens van de bank.
Hiervoor gebruiken wij uw naam, adres, woonplaatsgegevens en emailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u geen gebruik meer maakt van onze diensten en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).


Een product of dienst kopen in de salon
U kunt bij Wellness Salon Maritza producten en diensten kopen. Hierbij gebruiken wij uw persoonsgegevens om de betaling af te handelen en persoonlijke notities bij te houden omtrent uw behandelingen, vorderingen en uitzonderingen.

Hiervoor gebruiken wij uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, emailadres, betalingsgegevens en geslacht. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u geen gebruik meer maakt van onze diensten en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht)


Contactformulier en online agenda
Met het contactformulier op de website kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Via de online agenda kunt u behandelingen boeken.

Hier gebruiken wij uw emailadres, naam en telefoonnummer voor. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren uw gegevens totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.


Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat factuurgegevens voor boekhoudkundig aspect zorgvuldig worden doorgegeven. Hier is door Wellness Salon Maritza met alle partijen een verklaring voor getekend.


Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen, nieuwe producten en diensten. Dit doen wij:

  • Per email
  • Per social media (Facebook en Instagram)

U kunt hier op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt zichzelf hier ten alle tijden voor uitschrijven.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website, producten of diensten wijzigt, moeten wij natuurlijk onze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.
Wij zullen ons best doen om wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Inzage en wijzigingen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoongegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.


U hebt de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens en notities die we hebben n.a.v. uw behandelingen
  • Het laten corrigeren van fouten
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • Intrekken van toestemming
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoongegevens.


Contactgegevens
Wellness Salon Maritza
Joan Mirostraat 69
3544 NS Utrecht
+31629505828
info@wellnesssalonmaritza.nl

Wellness Salon Maritza
Groenhovenpark 1
2803 PH Gouda
+31625162092
info@wellnesssalonmaritza.nl

Privacy verklaring en toestemmingsverklaring Wellness Salon Maritza.pdf